Tuote-esitteet

Suoravetoinen, öljytön turbokompressori

Yksinkertainen on kaunista

 

Poistimme turhan, jätimme oleellisen. Tuloksena syntyi teknologinen vallankumous, jonka jälkeen paineilman tuotanto ei ole entisellään: turboteknologiaamme perustuva suoravetoinen, öljytön, energiatehokas ja lähes huoltovapaa paineilmakompressori.

 

Tamturbon suoravetoinen kompressori päihittää nykyiset teknologiat ylivertaisilla ominaisuuksillaan. Sen käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuus, prosessit, sairaalat ja muut puhdasta, öljytöntä paineilmaa tarvitsevat sovellukset.

 

Lue lisää >>

 

 

 

What makes the difference?

 

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.

Mistä ero syntyy?

 

 

Monimutkaisen rakenteen ja kulumisen myötä kuivaruuvikompressorin hyötysuhde heikkenee nopeasti. Tämä lisää energiankulutusta ja huollontarvetta.

 

Perinteiseen kompressoriteknologiaan verrattuna Tamturbon turbokompressori säästää elinkaarensa aikana enemmän kuin oman hintansa verran. Säästät noin 20–30 % sähkö- ja ylläpitokuluissa.

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

Laske säästösi

Paljonko voisit säästää paineilman tuotantokuluissa? Ota selvää!

Laske säästösi >>

New and innovative

 

In Figures 1 and 2 below it is shown two typical Tamturbo’s turbo unit layout solutions with turbine control system.

Tamturbo’s innovative Turbine Control System (patented) includes a turbo compressor (C), heat exchanger (HE), a turbine (T) and an electrical motor/machine (M) directly mounted via shaft to the turbo compressor (C). This patented innovation includes also a control valve which directs gas to the turbine (T) or to process. By this way it is possible to avoid waste of energy by directing compressed gas to the turbine instead of directing it to the atmosphere eg. during startups and in situations where gas flow must be reduced or controlled.

tamturbo_one_two_stage_patent_drawing_867x800px
 

Figure 1: Turbine Control System for a Turbo unit having only one electrical motor and one or more turbo compressors on the same shaft with turbine.

tamturbo_three_stage_patent_drawing_867x800px
 

Figure 2: Turbine Control System for multistage compressor solutions having more than one electrical motor/machine.
As it is shown in Figure 2 Tamturbo’s innovative Turbine Control System can be also utilized in multistage turbo compressor solutions having more than one electrical motor/machine.

Uudelleen ajateltu

 

Kuvat 1 ja 2 alhaalla esittävät kahta tyypillistä Tamturbon turboyksikön kokoonpanoa turbiinin säätöjärjestelmineen.

Tamturbon innovatiivinen turbiinin säätöjärjestelmä (patentoitu) sisältää turbokompressorin (C), lämmönvaihtimen (HE), turbiinin (T) ja sähkömoottorin (M) suoraan turbokompressorin (C) akselille asennettuna. Tämä patentoitu keksintö sisältää myös säätöventtiilin, joka ohjaa kaasua turbiinille (T) tai prosessikäyttöön. Näin on mahdollista välttää energiahukkaa ohjaamalla paineistettu kaasu turbiinille ilmakehään laskemisen sijasta käynnistyksien yhteydessä ja tilanteissa, joissa virtausta pitää vähentää tai säätää.

tamturbo_one_two_stage_patent_drawing_867x800px
 

Kaavio 1: Säätöjärjestelmä kompressoriyksikölle, jossa on vain yksi sähkömoottori ja yksi tai useampia turbokompressoreja samalla akselilla.

tamturbo_three_stage_patent_drawing_867x800px
 

Kaavio 2: Säätöjärjestelmä monivaiheiselle kompressorille, jossa on useampi kuin yksi sähkömoottori
Kuten kaaviosta 2 näkyy, Tamturbon innovatiivista säätöjärjestelmää voidaan hyödyntää myös monivaihekompressoreissa, joissa on useampi kuin yksi sähkömoottori.

For a more specific savings calculation, feel free to contact us. We are happy to assist you!

Oli liiketoimintasi millaista tahansa, meillä on sinulle sopiva ratkaisu. Leasing-rahoitusmallissamme maksat kuukausittain kiinteän summan, joka kattaa kaiken paineilman tuotantoon tarvittavan sähköä lukuun ottamatta. Sinun ei tarvitse valmistautua odottamattomiin kuluihin ja voit sijoittaa pääoman ydinliiketoimintaasi. Yllätyksiä ei ole luvassa.

We got you covered no matter how you do your business. With the leasing model, you pay periodically just one fixed amount of your compressed air solution, covering everything except for the electricity. You don’t have be prepared for unexpected costs and can invest your capital to support your core business. There are no surprises.

Unbeatable team

At Tamturbo, we practically live and breathe compressed air. Our team has a comprehensive range of talent from different fields. Do you want to be at the cutting edge of compressor technology and exceed yourself over and over again in search for excellence? Join the Tamturbo team!

 

Lyömätön tiimi

Me Tamturbolaiset elämme ja hengitämme paineilmaa. Tiimimme koostuu teknologian ja liiketoiminnan eri osa-aluieden alansa parhaista osaajista. Haluatko haastaa itsesi ja kuulua kompressoriteknologian edälläkävijätiimiin sekä olla mukana rakentamassa alansa johtavaa yritystä? Liity turbo-tiimiin!

 

Got what it takes?

Send your application and CV to info@tamturbo.fi

Onko sinussa ainesta?

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen info@tamturbo.fi.

Unbeatable team

At Tamturbo, we practically live and breathe compressed air. Our team has a comprehensive range of talent from different fields. Do you want to be at the cutting edge of compressor technology and exceed yourself over and over again in search for excellence? Join the Tamturbo team!

 

Got what it takes?

Send your application and CV to info@tamturbo.fi

Unbeatable team

At Tamturbo, we practically live and breathe compressed air. Our team has a comprehensive range of talent from different fields. Do you want to be at the cutting edge of compressor technology and exceed yourself over and over again in search for excellence? Join the Tamturbo team!

 

Got what it takes?

Send your application and CV to info@tamturbo.fi

About Tamturbo

The company and people behind the oil-free revolution.

 

Since the Sixties, Tampere region in Finland has been a birthplace of several compressor innovations – many of which involved Kimmo Laine, the grand old man of compressor technology and co-founder of Tamturbo. Together with Jaakko Säiläkivi, a world-renowned guru in high-speed technology, they shared a vision of an oil-free future. For that they founded Tamturbo in 2010.

 

Now, their vision has transformed into a worldwide success story – a company that develops, makes and markets oil-free air turbo compressors and OEM turbo units. Fast-growing Tamturbo leads the way into environmentally friendly compressed air with the lowest life cycle costs.

 

With their comprehensive range of experts, worldwide contact network and a strong local know-how to build on, Tamturbo values its people as well as their customers. They are fully committed to deliver solutions that bring the highest life cycle value to the customers.

 

The future looks bright for Tamturbo’s award-winning technology. Determined to change the way compressed air is produced, Tamturbo aims to become one of the major players in the industry by 2020. With a business model based in both Tamturbo-branded compressors and OEM partnerships and as well as services, they are well on their way to that goal.

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

Tietoa Tamturbosta

Yritys ja ihmiset öljyttömän vallankumouksen takana

 

60-luvulta lähtien Pirkanmaalla on syntynyt monta kompressoreihin liittyvää innovaatiota, joista useaan liittyy tavalla tai toisella Kimmo Laine, toinen Tamturbon perustajista ja kompressorialan grand old man. Kimmo jakoi näkemyksensä öljyttömästä tulevaisuudesta maailmallakin tunnetun suurnopeusteknologian guru Jaakko Säiläkiven kanssa, joka on toinen Tamturbon perustajista vuonna 2010.

 

Nyt visio on muuttunut kansainväliseksi menestystarinaksi Tamturbon kehittäessä, valmistaessa ja markkinoidessa öljyttömiä turbokompressoreita sekä OEM-ratkaisuja. Nopeasti kasvava Tamturbo viitoittaa tietä kohti energiatehokasta ja ympäristöystävällistä paineilmaa sekä merkittävästi pienempiä elinkaarikuluja.

 

Tamturbo rakentaa menestyksensä kattavan asiantuntijajoukon, maailmanlaajuisen kontaktiverkoston ja vahvan paikallisen osaamisen varaan arvostaen niin henkilökuntaansa kuin asiakkaitaankin. Tamturbo on sitoutunut lupaukseensa tuottaa asiakkailleen merkittävää lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

 

Tamturbon palkittu teknologia tulee muuttamaan koko tavan, jolla paineilmaa tuotetaan maailmassa. Siten yritys suuntaakin kohti alan merkittävien toimijoiden joukkoa vuoteen 2020 mennessä. Heidän liiketoimintamallinsa perustuu niin Tamturbo -merkkisiin valmiisiin kompressorijärjestelmiin kuin OEM-kumppanuuksiin, sekä ylläpito-, huolto- ja teknologiaratkaisuihinkin. Matka kohti tavoitetta kiihtyy kovaa vauhtia.

 

 

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

 Jaakko Säiläkivi ja Kimmo Laine

Timo Pulkki


”Taking the step in to a new era in technology is exciting. We want you and your business to be a part of it.”

 

Timo Pulkki, CEO

Contact us

Timo Pulkki


”Olemme  aloittaneet kompressoriteknologiassa uuden aikakauden. Me haluamme sinut ja liiketoimintasi osaksi sitä.”

 

Timo Pulkki, CEO

Ota yhteyttä

The market for oil-free turbo compressors is expected to more than triple in the next five years.

 

With Tamturbo OEM technology, you can start working on your own oil-free product right away.

Öljyttömien turbokompressorien markkinan odotetaan yli kolminkertaistuvan seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Tamturbon OEM-kumppanuus on nopea tapa päästä mukaan!

 

Become an OEM partner

The change is on – join other industry leaders in the turbocompressor revolution.

Contact us

Tamturbo_oem_partnership_ydin_400x300px.jpg

Tule OEM-kumppaniksi

Muutos on käynnissä – liity turbokompressorien vallankumoukseen!

Ota yhteyttä

Tamturbo_oem_partnership_ydin_400x300px.jpg

Writing an article?

We’re happy to help. Download our company summary, product sheet and photos.

Kirjoitatko artikkelia?

Autamme mielellämme. Lataa tästä tiedot yrityksestä, tuote-esite ja kuvia.

Contact us directly

Timo Pulkki

Timo Pulkki

CEO
+358 50 527 6670
timo.pulkki@tamturbo.fi

Kimmo Pyykönen

Kimmo Pyykönen

Sales Director
+358 44 559 0757
kimmo.pyykonen@tamturbo.fi

 

Kysy suoraan meiltä

Timo Pulkki

Timo Pulkki

CEO
+358 50 527 6670
timo.pulkki@tamturbo.fi

Kimmo Pyykönen

Kimmo Pyykönen

Sales Director
+358 44 559 0757
kimmo.pyykonen@tamturbo.fi

 

Welcome to visit us

Tamturbo Head office

Koskikatu 7 A 5

FI-33100 TAMPERE

Finland

Tamturbo Factory

Menotie 1 A
33470 YLÖJÄRVI
Finland

Tule käymään

Tamturbo pääkonttori

Koskikatu 7 A 5

FI-33100 TAMPERE

Tamturbo tehdas

Menotie 1 A
33470 YLÖJÄRVI

Ask us a question

Esitä kysymys

Easier on the environment

Supreme energy efficiency

 

Pure oil-free compressed air

 

No Oil or Oil filter waste

 

No wearing parts waste

 

Oil-free operation extends life time of the equipment using compressed air

 

Oil-free design means longer lifetime for adsorption dryer

 

Säästää ympäristöä

Ylivoimaista energiatehokkuutta

 

Puhdasta, öljytöntä paineilmaa

 

Ei öljy- tai öljynsuodatinjätettä

 

Ei jätettä kuluvista osista

 

Öljyttömyys pidentää paineilmalla käytettävien toimilaitteiden käyttöikää

 

Öljyttömyys lisää adsorptiokuivaimen käyttöikää

 

 

icon_1

Up to 20% smaller electricity bills

Superior energy efficiency

 

No mechanical contact means no wear in turbo impeller. Efficiency does not deteriorate during the lifecycle

 

Minimum unload power consumption

 

Latest turbo compressor and high-speed motor technology

 

No gears means less energy losses – direct drive from motor to turbo impeller

 

No need for air filtering

 

Energy recovery available

 

Innovative capacity control extends the efficient control range tens of percentage points.

icon_2

Cost savings in service and maintenance

Very few components

 

High-speed motor is equipped with active magnetic bearings. It means no wear and almost infinite lifetime without maintenance.

 

icon_3

Less waste treatment

Totally oil-free air 
 
No oil waste
 
No oil filter waste
 
No wearing parts

icon_4

Simplified transportation and logistics

A compact product is easier to transport

 

icon_5

Less floor space needed

Compact size frees up space

icon_1

Jopa 20 % pienemmät sähkölaskut:

Ylivertainen energiatehokkuus

 

Turbosiivessä ei ole mekaanista kosketusta eikä siten kulumista. Hyötysuhde ei heikkene elinkaaren aikana

 

Kevennetyn käytön aikainen minimaalinen tehontarve

 

Viimeisintä turbokompressori- ja suurnopeusteknologiaa

 

Ei vaihteistosta aiheutavaa energiahäviötä – suoraveto moottorin ja turbosiiven välillä

 

Ei tarvetta öljyn suodattamiselle

 

Mahdollisuus energian talteenotolle

 

Innovatiivinen tehonsäätö laajentaa säätöaluetta kymmeniä prosenttiyksiköitä

 

icon_2

Säästöjä huolto- ja ylläpitokuluissa

Vain vähän osia

 

Teollisuus tuottaa usein paineilmaa ruuvikompressorilla, jonka huolto ja kunnossapito on pidemmällä tähtäimellä kallista. Tietyn käyttöajan jälkeen ruuvi ja muu rakenne kuluu, jolloin edessä on hintava peruskunnostus. Tamturbon öljytön paineilmakompressori on kytketty suoraan suurnopeusmoottoriiin, joka on varustettu aktiivisella magneettilaakeroinnilla. Siksi rakenne on kulumaton ja tarjoaa lähes rajattoman käyttöiän ilman ylläpitoa.

 

icon_3

Vähemmän jätteenkäsittelyä

Täysin öljytöntä paineilmaa

 

Ei jäteöljyä

 

Ei käytettyjä öljynsuodattimia

 

Ei kuluneita osia

 

icon_4

Yksinkertaisempi kuljetus ja logistiikka

Kätevän kokoinen ja helppo siirtää

 

icon_5

Vie vähemmän tilaa

Kompakti koko vapauttaa arvokasta lattiatilaa muuhun käyttöön

13 %

of all industrial electricity consumption is used to produce compressed air

it is 5 %

of world total electricity consumption

Already over 30 % of total global compressor market is oil-free and it is growing fast.

13 %

kaikesta teollisuuden energiantarpeesta kuluu paineilman tuottamiseen.

se on 5%

maailman koko sähkönkulutuksesta.

Jo yli 30 % maailmalla myydyistä kompressoreista ovat öljyttömiä ja markkina kasvaa koko ajan.

13 %

of all industrial electricity consumption is used to produce compressed air

it is 5 %

of world total electricity consumption

Already over 30 % of total global compressor market is oil-free and it is growing fast.

icon_1

Up to 20% smaller electricity bills

Superior energy efficiency

 

No mechanical contact means no wear in turbo impeller. Efficiency does not deteriorate during the lifecycle

 

Minimum unload power consumption

 

Latest turbo compressor and high-speed motor technology

 

No gears means less energy losses – direct drive from motor to turbo impeller

 

No need for air filtering

 

Energy recovery available

 

Innovative capacity control extends the efficient control range tens of percentage points.

icon_2

Cost savings in service and maintenance

Very few components

 

High-speed motor is equipped with active magnetic bearings. It means no wear and almost infinite lifetime without maintenance.

 

icon_3

Less waste treatment

Totally oil-free air 
 
No oil waste
 
No oil filter waste
 
No wearing parts

icon_4

Simplified transportation and logistics

A compact product is easier to transport

 

icon_5

Less floor space needed

Compact size frees up space

Easier on the environment

Supreme energy efficiency

 

Pure oil-free compressed air

 

No Oil or Oil filter waste

 

No wearing parts waste

 

Oil-free operation extends life time of the equipment using compressed air

 

Oil-free design means longer lifetime for adsorption dryer

 

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

13 %

of all industrial electricity consumption is used to produce compressed air

it is 5 %

of world total electricity consumption

Already over 30 % of total global compressor market is oil-free and it is growing fast.

icon_1

Up to 20% smaller electricity bills

Superior energy efficiency

 

No mechanical contact means no wear in turbo impeller. Efficiency does not deteriorate during the lifecycle

 

Minimum unload power consumption

 

Latest turbo compressor and high-speed motor technology

 

No gears means less energy losses – direct drive from motor to turbo impeller

 

No need for air filtering

 

Energy recovery available

 

Innovative capacity control extends the efficient control range tens of percentage points.

icon_2

Cost savings in service and maintenance

Very few components

 

High-speed motor is equipped with active magnetic bearings. It means no wear and almost infinite lifetime without maintenance.

 

icon_3

Less waste treatment

Totally oil-free air 
 
No oil waste
 
No oil filter waste
 
No wearing parts

icon_4

Simplified transportation and logistics

A compact product is easier to transport

 

icon_5

Less floor space needed

Compact size frees up space

Easier on the environment

Supreme energy efficiency

 

Pure oil-free compressed air

 

No Oil or Oil filter waste

 

No wearing parts waste

 

Oil-free operation extends life time of the equipment using compressed air

 

Oil-free design means longer lifetime for adsorption dryer

 

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

What makes the difference?

 

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.


Flexible financing

We got you covered no matter how you do your business. With the leasing model, you pay periodically just one fixed amount of your compressed air solution, covering everything except for the electricity. You don't have be prepared for unexpected costs and can invest your capital to support your core business. There are no surprises.

Simple, durable, efficient

At the heart of our turbo compressor is Tamturbo’s elegantly simple compressor solution.

What makes the difference?

 

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.


Flexible financing

We got you covered no matter how you do your business. With the leasing model, you pay periodically just one fixed amount of your compressed air solution, covering everything except for the electricity. You don't have be prepared for unexpected costs and can invest your capital to support your core business. There are no surprises.

Simple, durable, efficient

At the heart of our turbo compressor is Tamturbo’s elegantly simple compressor solution.


“Kehitystyömme uuden kompressoriteknologian parissa merkitsee elinkaarisäästöjä sinulle!”

 

Kimmo Pyykönen, myyntijohtaja

Ota yhteyttä


”Our research in new compressor technologies translates into your lifecycle savings!”

 

Kimmo Pyykönen, Sales Director

Contact us

Vaihteeton suoravetoinen turboyksikkö

Turbokompressorin siipipyörä on kytketty suoraan suurnopeusmoottorin akseliiin. Ei mekaanista kosketusta, energiahäviöitä eikä kuluvia osia.
Rakenne on selvästi tehokkaampi ja merkittävästi vähemmän huoltoa vaativa. Rakenne on kompakti ja kevyt.

Kulumattomat laakerit

Magneettilaakerointi poistaa kaiken fyysisen kosketuksen pyörivien osien väliltä. Tämä tarkoittaa lähes rajatonta käyttöikää ja huoltovapautta.

Tuotonsäätö

Tamturbon innovatiiviset säätömenetelmät laajentavat säätöaluetta kymmeniä prosenttiyksikköjä.

Direct drive gearless unit

High-speed motor where turbo impellers are mounted directly to the motor shaft.
 
Less mechanical contact and fewer wearing parts translate into compact and light design with higher efficiency and less maintenance.

Minimum wear bearings

Active Magnetic Bearing (AMB) removes physical contact between parts: no wear and an almost infinite lifetime without maintenance.

Capacity control

Tamturbo’s innovative capacity control method extends the efficient capacity control range tens of percentage points.

Yksinkertainen ja kompakti

Parhaat ajatukset ovat yksinkertaisia. Me riisuimme turbokompressorista kaiken ylimääräisen ja jätimme oleellisen.

tamturbo_compressor

 

Simple and compact

The best designs are simple. We stripped the turbo compressor of all but the essential.

tamturbo_compressor

 

Simple and compact

The best designs are simple. We stripped the turbo compressor of all but the essential.

tamturbo_compressor

 

Direct drive gearless unit

High-speed motor where turbo impellers are mounted directly to the motor shaft.
 
Less mechanical contact and fewer wearing parts translate into compact and light design with higher efficiency and less maintenance.

Minimum wear bearings

Active Magnetic Bearing (AMB) removes physical contact between parts: no wear and an almost infinite lifetime without maintenance.

Capacity control

Tamturbo's innovative capacity control method extends the efficient capacity control range tens of percentage points.

”Our research in new compressor technologies translates into your lifecycle savings!”

 

Kimmo Pyykönen, Sales Director

Contact us

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

Where is the money?

Using the latest turbo compressor technology pays off in many ways.

Learn about the benefits!

icon_2
icon_3
icon_4
icon_5

Where is the money?

Simple and compact

The best designs are simple. We stripped the turbo compressor of all but the essential.

tamturbo_compressor

 

Direct drive gearless unit

High-speed motor where turbo impellers are mounted directly to the motor shaft.
 
Less mechanical contact and fewer wearing parts translate into compact and light design with higher efficiency and less maintenance.

Minimum wear bearings

Active Magnetic Bearing (AMB) removes physical contact between parts: no wear and an almost infinite lifetime without maintenance.

Capacity control

Tamturbo's innovative capacity control method extends the efficient capacity control range tens of percentage points.

”Our research in new compressor technologies translates into your lifecycle savings!”

 

Kimmo Pyykönen, Sales Director

Contact us

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

Where is the money?

Using the latest turbo compressor technology pays off in many ways.

Learn about the benefits!

icon_2
icon_3
icon_4
icon_5

Where is the money?

Product sheet

chart-icon

PARANNA TUOTTAVUUTTA

Tamturbon valinnainen etävalvontapalvelu integroituu suoraan kompressorin valvontajärjestelmään. Tämä mahdollistaa niin yksittäisen kompressorin kuin koko paineilmajärjestelmänkin tuottavuuden seuraamisen ja raportoinnin reaaliajassa. Etävalvonnan avulla parannat paineilmantuotantosi tehokkuutta entisestään.

wrench-icon

OPTIMOI HUOLTO JA YLLÄPITO

Etävalvonta mahdollistaa kompressorin kunnon seurannan ja analysoinnin. Voit hyödyntää tätä tietoa huoltotarpeen optimointiin ja ennakointiin todellisen käyttöasteen ja kunnon seurannan perusteella.

human-icon

ETÄDIAGNOSTIIKKA JA TEKNINEN TUKI

Etädiagnostiikka mahdollistaa tekniselle tuellemme reaaliaikaisen vianetsinnän ja tietojen analysoinnin kompressorisi sijainnista riippumatta.

Tamturbo_flexible_financing_icon_76x76px-1

TARPEISIISI MUKAUTUVAT PALVELUT

Voit valita eritasoisia palvelusopimuksia: yksittäisistä varaosatoimituksista ja korjauksista ennakoivaan kunnossapitoon tai täyden palvelun ratkaisuun, johon sisältyy myös laitteen rahoitus. Sen myötä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi meidän huolehtiessamme paineilmastasi.

chart-icon

IMPROVE PRODUCTIVITY

Tamturbo’s optional remote monitoring service integrates directly to the compressor control system, enabling you to monitor and report the productivity of a single compressor unit as well as the whole compressed air system in real time. This enables you to further improve the efficiency of your compressed air production.

wrench-icon

OPTIMIZE SERVICE AND MAINTENANCE

Remote monitoring enables real-time monitoring and analyzing of the compressor condition. The data can be utilized to optimize and predict the need for service based on true compressor utilization and condition monitoring information.

human-icon

REMOTE DIAGNOSTICS AND TECHNICAL SUPPORT

Remote diagnostics enables real-time diagnostics and data analysis by our technical support regardless of the location of your compressor.

Tamturbo_flexible_financing_icon_76x76px-1

SERVICES THAT ADJUST TO YOUR NEEDS

You can choose from different levels of service contracts: from individual spare part delivery and repair to preventive maintenance, ranging all the way up to a full service, complete with financing for the machine. This allows you to concentrate on your core business while we take care of the compressed air.

Type Working
pressure
Free air delivery Motor power Lenght Width Height Noise level Cooling
method
bar(g) psig m3/min cfm kW hp (mm) (mm) (mm) dB
TT60 5 73 10-12 353-424 55-65 75-88 1999 1590 1696 70 Water / Air
(optional)
4.5 65 9.5-14 335-494 50-75 68-102
4 58 9-15 318-530 45-80 61-109
3.5 51 8.5-16 300-565 40-85 54-116
TT145 9 131 17.5-23.5 618-830 125-150 168-201 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 17-24 600-847 115-155 154-208
8 116 16.5-24.5 583-865 105-155 141-208
7.5 109 16-25 565-883 100-160 134-215
7 102 15.5-25.5 547-900 95-160 127-215
6.5 94 15.5-25.5 547-900 90-160 121-215
6 87 15.5-25.5 547-900 95-160 121-215
TT185 9 131 23.5-30 830-1059 155-190 211-258 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 23-31.5 812-1112 145-195 197-265
8 116 22.5-32 795 – 1130 135-195 184-265
7.5 109 22-32.5 777-1148 130-200 177-272
7 102 21.5-33 759-1165 125-205 170-279
6.5 94 21-33 742-1165 120-200 163-272
6 87 20.5-33 724-1165 110-195 150-265
Tuote Työpaine
bar(g)
Kapasiteetti
m3/min
Akseliteho
kW
Pituus
(mm)
Leveys
(mm)
Korkeus
mm
Melutaso
dB
Jäähdytys
TT60 5 10-12 55-65 1999 1590 1696 70 Vesi / Ilma
(optio)
4.5 9.5-14 50-75
4 9-15 45-80
3.5 8.5-16 40-85
TT145 9 17.5-23.5 125-150 2130 1900 2000 70 Vesi / Ilma
(optio)
8.5 17-24 115-155
8 16.5-24.5 105-155
7.5 16-25 100-160
7 15.5-25.5 95-160
6.5 15.5-25.5 90-160
6 15.5-25.5 90-160
TT185 9 23.5 – 30 155-190 2130 1900 2000 70 Vesi / Ilma
(optio)
8.5 23-31.5 145-195
8 22.5-32 135-195
7.5 22-32.5 130-200
7 21.5-33 125-205
6.5 21-33 120-200
6 20.5-33 110-195

 

Monimutkaisen rakenteen ja kulumisen myötä kuivaruuvikompressorin hyötysuhde heikkenee nopeasti. Tämä lisää energiankulutusta ja huollontarvetta.

 

Perinteiseen kompressoriteknologiaan verrattuna Tamturbon turbokompressori säästää elinkaarensa aikana 20–30 % sähkö- ja ylläpitokuluissa.

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.

Öljytöntä paineilmaa

Koko päätuotelinjamme koostuu ISO 8573-1 standardin 0-luokan öljytöntä paineilmaa tuottavista kompressoreista. Öljynerottimille ei ole tarvetta, eikä suodattimista synny tehohäviötä.

Uudenlainen tehonsäätö

Tamturbon innovatiivinen tehonsäätöjärjestelmä laajentaa tehokasta säätöaluetta kymmeniä prosenttiyksikköjä perinteisiin säätöjärjestelmiin verrattuna.

Oil-free compressed air

Our entire main product line consists of compressors that produce ISO 8573-1 standard class 0 oil-free compressed air. You’ll always get pure, oil-free air without power loss from filters.

Innovative capacity control

Compared to traditonal methods, Tamturbo’s innovative capacity control extends the efficient capacity control range of our turbo compressors tens of percentage points.

Where is the money?

Using the latest turbo compressor technology pays off in many ways.

Learn about the benefits!

icon_2
icon_3
icon_4

icon_5

Where is the money?

Mistä säästöt tulevat?

Uusin turbokompressoritekniikka tuo monenlaisia säästöjä.

Lue lisää Tamturbon teknologian tuomista hyödyistä!

icon_2
icon_3
icon_4

icon_5

Mistä säästöt tulevat?

Yksinkertainen, luotettava, suorituskykyinen


Turbokompressoriemme sydämenä toimii yksinkertaisen elegantti kompressoriratkaisumme.

Simple, durable, efficient


At the heart of our turbo compressor is Tamturbo’s elegantly simple compressor solution.


Pitkäikäisyyttä ja elinkaarisäästöjä

 

Öljytön paineilma on yhä useammin perusvaatimus, jota ilman teollisuus ei pärjää. Tamturbon paineilmakompressori tarjoaa ratkaisun, jolla öljyttömän paineilman tuotanto on edullisempaa joka päivä. Vähän huoltoa, paljon käyttötunteja ja ylivoimaista energiatehokkuutta.


Longevity and life-cycle savings

 

Life-cycle savings through supreme energy efficiency, minimal maintenance and maximal operating hours – our turbo compressor units save you money every day.

Direct drive oil-free air turbo compressors

Beauty in simplicity

 

We stripped away all but the essential. The result is a revolution in technology: gearless, oil-free, efficient and durable turbo compressor.

 

Our gearless turbo compressors with innovative capacity control blow away the existing comparable technologies.

 

Read more

 

 

 

Ask us a question

Welcome to visit us

Tamturbo Head office

Koskikatu 7 A 5

FI-33100 TAMPERE

Finland

Tamturbo Factory

Menotie 1 A
33470 YLÖJÄRVI
Finland

Contact us directly

Timo Pulkki

Timo Pulkki

CEO
+358 50 527 6670
timo.pulkki@tamturbo.fi

Kimmo Pyykönen

Kimmo Pyykönen

Sales Director
+358 44 559 0757
kimmo.pyykonen@tamturbo.fi

 

Ask us a question

Welcome to visit us

Tamturbo Head office

Koskikatu 7 A 5

FI-33100 TAMPERE

Finland

Tamturbo Factory

Menotie 1 A
33470 YLÖJÄRVI
Finland

Contact us directly

Timo Pulkki

Timo Pulkki

CEO
+358 50 527 6670
timo.pulkki@tamturbo.fi

Kimmo Pyykönen

Kimmo Pyykönen

Sales Director
+358 44 559 0757
kimmo.pyykonen@tamturbo.fi

 

About Tamturbo

The company and people behind the oil-free revolution.

 

Since the Sixties, Tampere region in Finland has been a birthplace of several compressor innovations – many of which involved Kimmo Laine, the grand old man of compressor technology and co-founder of Tamturbo. Together with Jaakko Säiläkivi, a world-renowned guru in high-speed technology, they shared a vision of an oil-free future. For that they founded Tamturbo in 2010.

 

Now, their vision has transformed into a worldwide success story – a company that develops, makes and markets oil-free air turbo compressors and OEM turbo units. Fast-growing Tamturbo leads the way into environmentally friendly compressed air with the lowest life cycle costs.

 

With their comprehensive range of experts, worldwide contact network and a strong local know-how to build on, Tamturbo values its people as well as their customers. They are fully committed to deliver solutions that bring the highest life cycle value to the customers.

 

The future looks bright for Tamturbo’s award-winning technology. Determined to change the way compressed air is produced, Tamturbo aims to become one of the major players in the industry by 2020. With a business model based in both Tamturbo-branded compressors and OEM partnerships and as well as services, they are well on their way to that goal.

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

About Tamturbo

The company and people behind the oil-free revolution.

 

Since the Sixties, Tampere region in Finland has been a birthplace of several compressor innovations – many of which involved Kimmo Laine, the grand old man of compressor technology and co-founder of Tamturbo. Together with Jaakko Säiläkivi, a world-renowned guru in high-speed technology, they shared a vision of an oil-free future. For that they founded Tamturbo in 2010.

 

Now, their vision has transformed into a worldwide success story – a company that develops, makes and markets oil-free air turbo compressors and OEM turbo units. Fast-growing Tamturbo leads the way into environmentally friendly compressed air with the lowest life cycle costs.

 

With their comprehensive range of experts, worldwide contact network and a strong local know-how to build on, Tamturbo values its people as well as their customers. They are fully committed to deliver solutions that bring the highest life cycle value to the customers.

 

The future looks bright for Tamturbo’s award-winning technology. Determined to change the way compressed air is produced, Tamturbo aims to become one of the major players in the industry by 2020. With a business model based in both Tamturbo-branded compressors and OEM partnerships and as well as services, they are well on their way to that goal.

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

Jaakko Säiläkivi and Kimmo Laine

Become an OEM partner

The change is on – join other industry leaders in the turbocompressor revolution.

Contact us

Tamturbo_oem_partnership_ydin_400x300px.jpg

The market for oil-free turbo compressors is expected to more than triple in the next five years.

 

With Tamturbo OEM technology, you can start working on your own oil-free product right away.

Timo Pulkki

”Taking the step in to a new era in technology is exciting. We want you and your business to be a part of it.”

 

Timo Pulkki, CEO

Contact us

Become an OEM partner

The change is on – join other industry leaders in the turbocompressor revolution.

Contact us

Tamturbo_oem_partnership_ydin_400x300px.jpg

The market for oil-free turbo compressors is expected to more than triple in the next five years.

 

With Tamturbo OEM technology, you can start working on your own oil-free product right away.

Timo Pulkki

”Taking the step in to a new era in technology is exciting. We want you and your business to be a part of it.”

 

Timo Pulkki, CEO

Contact us

Longevity and life-cycle savings

 

Life-cycle savings through supreme energy efficiency, minimal maintenance and maximal operating hours – our turbo compressor units save you money every day.

Simple, durable, efficient

At the heart of our turbo compressor is Tamturbo’s elegantly simple compressor solution.

Where is the money?

Using the latest turbo compressor technology pays off in many ways.

Learn about the benefits!

icon_2
icon_3
icon_4
icon_5

Where is the money?

Flexible financing

We got you covered no matter how you do your business. With the leasing model, you pay periodically just one fixed amount of your compressed air solution, covering everything except for the electricity. You don't have be prepared for unexpected costs and can invest your capital to support your core business. There are no surprises.

Oil-free compressed air

Our entire main product line consists of compressors that produce ISO 8573-1 standard class 0 oil-free compressed air. You’ll always get pure, oil-free air without power loss from filters.

Innovative capacity control

Compared to traditonal methods, Tamturbo’s innovative capacity control extends the efficient capacity control range of our turbo compressors tens of percentage points.

Comparison with the competing technology

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.

Technical information

Type Working
pressure
Free air delivery Motor power Lenght Width Height Noise level Cooling
method
bar(g) psig m3/min cfm kW hp (mm) (mm) (mm) dB
TT60 5 73 10-12 353-424 55-65 75-88 1999 1590 1696 70 Water / Air
(optional)
4.5 65 9.5-14 335-494 50-75 68-102
4 58 9-15 318-530 45-80 61-109
3.5 51 8.5-16 300-565 40-85 54-116
TT145 9 131 17.5-23.5 618-830 125-150 168-201 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 17-24 600-847 115-155 154-208
8 116 16.5-24.5 583-865 105-155 141-208
7.5 109 16-25 565-883 100-160 134-215
7 102 15.5-25.5 547-900 95-160 127-215
6.5 94 15.5-25.5 547-900 90-160 121-215
6 87 15.5-25.5 547-900 95-160 121-215
TT185 9 131 23.5-30 830-1059 155-190 211-258 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 23-31.5 812-1112 145-195 197-265
8 116 22.5-32 795 - 1130 135-195 184-265
7.5 109 22-32.5 777-1148 130-200 177-272
7 102 21.5-33 759-1165 125-205 170-279
6.5 94 21-33 742-1165 120-200 163-272
6 87 20.5-33 724-1165 110-195 150-265

Product sheet

Remote monitoring and service

chart-icon

IMPROVE PRODUCTIVITY

Tamturbo’s optional remote monitoring service integrates directly to the compressor control system, enabling you to monitor and report the productivity of a single compressor unit as well as the whole compressed air system in real time. This enables you to further improve the efficiency of your compressed air production.

wrench-icon

OPTIMIZE SERVICE AND MAINTENANCE

Remote monitoring enables real-time monitoring and analyzing of the compressor condition. The data can be utilized to optimize and predict the need for service based on true compressor utilization and condition monitoring information.

human-icon

REMOTE DIAGNOSTICS AND TECHNICAL SUPPORT

Remote diagnostics enables real-time diagnostics and data analysis by our technical support regardless of the location of your compressor.

Tamturbo_flexible_financing_icon_76x76px-1

SERVICES THAT ADJUST TO YOUR NEEDS

You can choose from different levels of service contracts: from individual spare part delivery and repair to preventive maintenance, ranging all the way up to a full service, complete with financing for the machine. This allows you to concentrate on your core business while we take care of the compressed air.

Longevity and life-cycle savings

 

Life-cycle savings through supreme energy efficiency, minimal maintenance and maximal operating hours – our turbo compressor units save you money every day.

Simple, durable, efficient

At the heart of our turbo compressor is Tamturbo’s elegantly simple compressor solution.

Where is the money?

Using the latest turbo compressor technology pays off in many ways.

Learn about the benefits!

icon_2
icon_3
icon_4
icon_5

Where is the money?

Flexible financing

We got you covered no matter how you do your business. With the leasing model, you pay periodically just one fixed amount of your compressed air solution, covering everything except for the electricity. You don't have be prepared for unexpected costs and can invest your capital to support your core business. There are no surprises.

Oil-free compressed air

Our entire main product line consists of compressors that produce ISO 8573-1 standard class 0 oil-free compressed air. You’ll always get pure, oil-free air without power loss from filters.

Innovative capacity control

Compared to traditonal methods, Tamturbo’s innovative capacity control extends the efficient capacity control range of our turbo compressors tens of percentage points.

Comparison with the competing technology

 

Due to complex structure and component wear, the efficiency of an oil-free screw deteriorates rapidly. This increases the energy consumption and the need for service.

chart2

 

Compared to traditional compressor technology, Tamturbo turbo compressor saves 20–30 % in electricity and maintenance costs during its life cycle.

Technical information

Type Working
pressure
Free air delivery Motor power Lenght Width Height Noise level Cooling
method
bar(g) psig m3/min cfm kW hp (mm) (mm) (mm) dB
TT60 5 73 10-12 353-424 55-65 75-88 1999 1590 1696 70 Water / Air
(optional)
4.5 65 9.5-14 335-494 50-75 68-102
4 58 9-15 318-530 45-80 61-109
3.5 51 8.5-16 300-565 40-85 54-116
TT145 9 131 17.5-23.5 618-830 125-150 168-201 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 17-24 600-847 115-155 154-208
8 116 16.5-24.5 583-865 105-155 141-208
7.5 109 16-25 565-883 100-160 134-215
7 102 15.5-25.5 547-900 95-160 127-215
6.5 94 15.5-25.5 547-900 90-160 121-215
6 87 15.5-25.5 547-900 95-160 121-215
TT185 9 131 23.5-30 830-1059 155-190 211-258 2130 1900 2000 70 Water / Air
(optional)
8.5 123 23-31.5 812-1112 145-195 197-265
8 116 22.5-32 795 - 1130 135-195 184-265
7.5 109 22-32.5 777-1148 130-200 177-272
7 102 21.5-33 759-1165 125-205 170-279
6.5 94 21-33 742-1165 120-200 163-272
6 87 20.5-33 724-1165 110-195 150-265

Product sheet

Remote monitoring and service

chart-icon

IMPROVE PRODUCTIVITY

Tamturbo’s optional remote monitoring service integrates directly to the compressor control system, enabling you to monitor and report the productivity of a single compressor unit as well as the whole compressed air system in real time. This enables you to further improve the efficiency of your compressed air production.

wrench-icon

OPTIMIZE SERVICE AND MAINTENANCE

Remote monitoring enables real-time monitoring and analyzing of the compressor condition. The data can be utilized to optimize and predict the need for service based on true compressor utilization and condition monitoring information.

human-icon

REMOTE DIAGNOSTICS AND TECHNICAL SUPPORT

Remote diagnostics enables real-time diagnostics and data analysis by our technical support regardless of the location of your compressor.

Tamturbo_flexible_financing_icon_76x76px-1

SERVICES THAT ADJUST TO YOUR NEEDS

You can choose from different levels of service contracts: from individual spare part delivery and repair to preventive maintenance, ranging all the way up to a full service, complete with financing for the machine. This allows you to concentrate on your core business while we take care of the compressed air.

Direct drive oil-free air turbo compressors

Beauty in simplicity

 

We stripped away all but the essential. The result is a revolution in technology: gearless, oil-free, efficient and durable turbo compressor.

 

Our gearless turbo compressors with innovative capacity control blow away the existing comparable technologies.

 

Read more

 

 

 

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

Tamturbo news

 • The Tamturbo compressor revolution is in full swing!  Two years ago at ComVac, the compressor world was already undergoing a revolution due to the introduction of our fully oil-free direct drive turbo technology. Since then, things have developed at a fast pace: our product range has grown extensively, and our oil-free compressors are now available in multiple size categories.    Thanks to […]
  Read more >
 • Tamturbo’s successful share issue bringing jobs and stimulating international growthIn its share issue at the end of last year, Tamturbo Oy, a pioneer of oil-free turbo compressor technology, accumulated almost €5 million. Its largest investors include successful Finnish companies KWH Group and AVS Group.   Established in 2010, in just a few years Tamturbo has risen to become a significant player in the sector […]
  Read more >
 • OLLI KUISMANEN APPOINTED AS THE DIRECTOR RESPONSIBLE FOR PARTNERSHIPSTamturbo Oy is bolstering its ranks with Olli Kuismanen, stepping in under the title Director, Partners. The new hire supports the company’s growth strategy and global goals.     Kuismanen (M.Sc.Eng.) will be responsible for both new and current partnerships. Tamturbo’s goal is to scale up its business operations to a global level by selling […]
  Read more >

 

Direct drive oil-free air turbo compressors

Beauty in simplicity

 

We stripped away all but the essential. The result is a revolution in technology: gearless, oil-free, efficient and durable turbo compressor.

 

Our gearless turbo compressors with innovative capacity control blow away the existing comparable technologies.

 

Read more

 

 

 

Calculate your savings

How much you could save in compressed air production costs? Find out!

Calculate now >>

Tamturbon uutiset

 • Tamturbon kompressoreiden markkinavalloitus on täydessä vauhdissa!  Kaksi vuotta sitten ComVac-messuilla kompressorimaailman suuri vallankumous eli täysin öljyttömän suoravetoisen turboteknologian esiinmarssi olivat täydessä vauhdissa. Tämän jälkeen vauhti on yhä kiihtynyt: tuoteperheemme on kasvanut, ja öljyttömällä turbotekniikalla varustettuja kompressoreita on saatavilla nyt myös useammassa kokoluokassa.   Uudet koneemme ovat yksinkertaisen tekniikkansa ansiosta luotettavia, huoltovapaita ja energiatehokkaita. Niiden elinkaarikustannuksiltaan ylivoimaisen tehokas tekniikka mahdollistaa myös […]
  Read more >
 • Tamturbon menestyksekäs osakeanti tuo työpaikkoja ja kiihdyttää kansainvälistä kasvuaÖljyttömän turbokompressoriteknologian edelläkävijä Tamturbo Oy keräsi loppuvuonna toteuttamassaan osakeannissa lähes viisi miljoonaa euroa. Suurimpiin sijoittajiin lukeutuvat muun muassa suomalaiset menestysyritykset KWH-yhtymä Oy ja AVS-Yhtiöt Oy.   Vuonna 2010 perustettu Tamturbo on muutamassa vuodessa noussut alan merkittäväksi toimijaksi edistyksellisen turbokompressorinsa myötä. Tamperelaisten innovaatio on Suomen lisäksi noteerattu globaalisti, mikä heijastui myös menestyksekkääseen rahoituskierrokseen. Tuplasti tavoitteensa ylittänyt […]
  Read more >
 • OLLI KUISMANEN NIMITETTY TAMTURBO OY:N KUMPPANUUKSISTA VASTAAVAKSI JOHTAJAKSITamturbo Oy vahvistaa joukkojaan Olli Kuismasen aloittaessa työskentelyn nimikkeellä Director, Partners. Nimitys tukee yhtiön kasvustrategiaa ja globaaleja tavoitteita.     Kuismanen (DI) tulee vastaamaan niin uusista kuin nykyisistä kumppanuuksista. Tamturbon tavoitteena on skaalata liiketoimintansa globaaliksi myymällä Tamturbo-merkkisten kompressoripakettien lisäksi kokonaisia kompressoripaketteja private label -mallilla. Lisäksi kompressorin ydinkomponentteja ja ohjausohjelmistoja myydään OEM-mallilla muille kompressorivalmistajille, jotka hyödyntävät […]
  Read more >

 

Chartssssssssss